تجارب عملی، اجرايي و آموزشی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت به شرح ذیل می باشد:
• تجارب مدیریتی
– ریاست هیات مدیره شرکت سابیر
– معاونت فنی و مهندسی شرکت سابیر
– مدیریت امور قراردادها و صدور خدمات و نماینده مدیریت در کیفیت شرکت سابیر
– مدیریت پروژه تصفیه خانه دوم کرج تصفیه خانه دوم کرج (EPC)
– مدیریت امور فنی و مدیر پروژه سد پانزده خرداد
– معاونت امور استان های سازمان جنگل ها
– مدیریت اجرای سد وحدت (قشلاق) و تصفیه خانه سنندج
– مدیریت اجرای پروژه آبرسانی رشت و سراوان
– مدیریت اجرای تونل انحراف و جاده دسترسی سد شهید رجائی
– مدیریت پروژه سد پانزده خرداد
– مدیریت نظارت عالیه شهر جدید پرند
– مدیریت اجرای 560 واحد مسکونی در شهر زاخو اقلیم کردستان عراق
– مدیریت پروژه های اجرایی و ساختمانی شرکت آرش آرمه (رتبه یک ابنیه)
– مدیریت اجرایی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (IOEC)
– مدیریت آمار و پردازش اطلاعات شرکت سرمایه¬گذاری البرز
• تجارب طراحی و نظارت
– مشاوره اجرایی مدیرعامل شرکت سابیر در پروژه های چندگانه شرکت
– مشاوره اجرایی مدیرعامل در شرکت ایران خودرو سازه
– نظارت ساختمان های اداری سپاه، پروژه الغدیر
– مدیریت دستگاه نظارت عالیه شهر جدید پرند (65000 واحد مسکونی)
– نظارت برج های مسکونی 11 و 24 طبقه پروژه 1700 واحدی شهرک بزرگ صدف
– نظارت عالیه ساخت 35000 واحد مسکونی، مسکن مهر شهر جدید پرند
– کارشناس هماهنگی و اجرائی سد پانزده خرداد
– مشاوره اجرایی سد پانزده خرداد
– مشاوره اجرایی شرکت توسعه نفت و گاز
– طراحی و تهیه گزارش در پروژه های مختلف ساختمانی و شهری
– طراحی فاز یک و دو ساختمان های فرایندی تصفیه¬خانه ششم تهران
– طراحی فاز یک مجتمع مسکونی در شهر تبریز استان آذربایجان شرقی
– طراحی فاز یک و دو پروژه های مختلف ساختمانی و شهری
• تجارب اجرایی
– اجرای کامل 410 واحد مسکونی در شهر جدید پرند
– ساخت و اجرای سکوهای نفتی پروژه بهرگانسر
– ساخت و اجرای طرح N.G.L ایستگاه های تقویت فشار گاز و ساختمان های مربوطه در جزیره خارک
– اجرای کامل پروژه 440 واحدی مسکونی در شهر جدید پرند
• تجارب آموزشی
– تدریس در گروه معماری، دروس فنی، تخصصی و کامپیوتر، دانشکده فنی کرج
– تدریس در گروه معماری، دروس فنی، تخصصی و کامپیوتر، دانشگاه آزاد شهر ری
– تدریس در گروه معماری، دروس فنی، تخصصی و کامپیوتر، دانشگاه شهید رجایی تهران