داراي گواهي­نامه صلاحيت خدمات مشاوره از سازمان مديريت و برنامه­ ريزي كشور داراي گواهی­نامه مدیریت کیفیت ISO 9001
عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
عضویت در کمیته ملی سدهای بزرگ ایران