تجارب عملی، اجرایی و آموزشی مدیران

تجارب عملی، اجرایی و آموزشی مدیران

عطیه حاتمی
در تاریخ 18 دسامبر 2019

تجارب عملی، اجرايي و آموزشی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت به شرح ذیل می باشد: • تجارب مدیریتی - ریاست هیات مدیره شرکت سابیر - معاونت فنی و مهندسی شرکت سابیر - مدیریت امور قراردادها و صدور خدمات و نماینده مدیریت در کیفیت شرکت سابیر - مدیریت پروژه تصفیه خانه دوم کرج تصفیه خانه دوم کرج (EPC) - مدیریت امور فنی و مدیر پروژه سد پانزده خرداد - معاونت امور استان های سازمان جنگل ها - مدیریت اجرای سد وحدت (قشلاق) و تصفیه خانه سنندج - مدیریت اجرای پروژه آبرسانی رشت و سراوان - مدیریت اجرای تونل انحراف و جاده دسترسی سد شهید رجائی - مدیریت پروژه سد پانزده خرداد - مدیریت نظارت عالیه شهر جدید پرند - مدیریت اجرای 560 واحد مسکونی در شهر زاخو اقلیم کردستان عراق - مدیریت پروژه های اجرایی و ساختمانی شرکت ...

ادامه مطلب
تجارب علمی و اجرایی

تجارب علمی و اجرایی

عطیه حاتمی
در تاریخ 18 دسامبر 2019

تجارب عملي و اجرايي شرکت به شرح ذیل می باشد: - خدمات مشاوره مربوط به سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس - نظارت کارگاهی سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس - خدمات مشاوره مربوط به سالن های تولیدی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس - نظارت کارگاهی پروژه فونداسیون اسلاتر شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس - خدمات مهندسی، طراحی، نظارت عالیه و کیفی و آزمایشگاه تصفیه خانه ششم تهران - تهیه رویه ها و دستورالعمل های سیستم کنترل کیفیت پروژه سد کارون 4 - مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریاترانسفو شرق - مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریاترانسفو قدرت - نظارت ...

ادامه مطلب
درباره ما

درباره ما

عطیه حاتمی
در تاریخ 14 دسامبر 2019

داراي گواهي­نامه صلاحيت خدمات مشاوره از سازمان مديريت و برنامه­ ريزي كشور داراي گواهی­نامه مدیریت کیفیت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران عضویت در کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

ادامه مطلب
اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

عطیه حاتمی
در تاریخ 4 دسامبر 2019

حمیدرضا حاتمی رئیس هیئت مدیره بابک ضیاء جلالی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره عطیه حاتمی نایب رئیس هیئت مدیره

ادامه مطلب