سالن تریم پره توربین بادی

سالن تریم پره توربین بادی

عطیه حاتمی
در تاریخ 10 جولای 2019

نظارت کارگاهی سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی خدمات مشاوره مربوط به سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس

ادامه مطلب