تصفیه خانه ششم تهران
خدمات مهندسی، طراحی، نظارت عالیه و کیفی و آزمایشگاه تصفیه خانه ششم تهران
فونداسیون دستگاه اسلاتر
نظارت کارگاهی پروژه فونداسیون اسلاتر شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس
سالن تریم کارگاه پره توربین بادی
نظارت کارگاهی سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس
کارخانجات آریا ترانسفو
مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریاترانسفو قدرت
کارخانجات آریا ترانسفو
مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریاترانسفو شرق
سالن های تولیدی
ارائه خدمات مشاوره مربوط به طراحی سالن¬های تولیدی شرکت مپنا-پارس
شرکت آلومینیوم المهدی
انجام مراحل اول، دوم و سوم خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه های شرکت آلومینیوم المهدی
اینجا کلیک کنید
مجتمع سیمان تهران
مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه انتقال سالن سنگ واحد 7 به واحد 9
مجتمع سیمان تهران
مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه انتقال آسیاب سنگ واحد 7 به واحد 9

خدمات ما

درباره ما​

شرکت مهندسین پایا طرح اندیش که از سال 1385، فعالیت خود را آغاز نموده، در زمینه­ های طراحی، نظارت و مطالعات، پروژه ­های ساختمانی و عمرانی متعددی را در کشور طراحی، نظارت و اجرا نموده است.

ارائه خدمات مناسب مهندسی و بهره ­­گيري از شيوه ­ها و استانداردهاي معتبر جهاني و نيز استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي، بهره­ وري و كارايي در سازمان­ ها و بخش ­هاي مختلف از جمله اهداف اين شركت است.

اهداف شرکت در سال­ های فعالیت خود، پيشتازی در ارائه خدمات مشاوره عمومي در زمينه پروژه ­هاي ملي و منطقه ­ای است که در نیل به این هدف از تلاش باز نخواهد ایستاد.

حمیدرضا حاتمی

رئیس هیات مدیره

عطیه حاتمی

نائب رئیس هیات مدیره

امیر حاتمی

کارشناس دفتر فنی

بابک جلالی

مدیر عامل