تجارب عملي و اجرايي شرکت به شرح ذیل می باشد:
– خدمات مشاوره مربوط به سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس
– نظارت کارگاهی سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس
– خدمات مشاوره مربوط به سالن های تولیدی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس
– نظارت کارگاهی پروژه فونداسیون اسلاتر شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس
– خدمات مهندسی، طراحی، نظارت عالیه و کیفی و آزمایشگاه تصفیه خانه ششم تهران
– تهیه رویه ها و دستورالعمل های سیستم کنترل کیفیت پروژه سد کارون 4
– مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریاترانسفو شرق
– مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریاترانسفو قدرت
– نظارت بر ساخت 1312 واحد مسکونی در شهر جدید پرند
– خدمات نظارت کارگاهی پروژه آماده سازی اتحادیه مسکن مهر شهرستان پاکدشت
– خدمات نظارت کارگاهی پروژه آماده سازی اتحادیه کارکنان و بازنشستگان شهرستان پاکدشت
– خدمات نظارت کارگاهی براي عمليات اجرايي پي كني و بتن مگر ساختمان‎هاي مسكوني مسكن مهر شهرستان پاكدشت
– مدیریت پیمان طراحی و اجرای مجتمع مسکونی 340 واحدی شهر پردیس
– طراحی و ساخت مجتمع ویلایی ارکیده در منطقه شیرگاه استان مازندران
– طراحی و ساخت مجتمع مسکونی آترینا در شهر کرمانشاه استان کرمانشاه
– امکانسنجی شبکه جامع ارتباطی از بندرعباس به جزیره قشم
– مطالعات مرحله اول و دوم پل شهید قاسمی ایوانکی
– نقشه برداری محل احداث پل شهید قاسمی ایوانکی
– نقشه برداری محدوده 60 هکتاری در ایوانکی