اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

عطیه حاتمی
در تاریخ 4 دسامبر 2019

حمیدرضا حاتمی رئیس هیئت مدیره بابک ضیاء جلالی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره عطیه حاتمی نایب رئیس هیئت مدیره

ادامه مطلب
در دست اجرا

در دست اجرا

عطیه حاتمی
در تاریخ 20 نوامبر 2019

به منظور انجام هرچه بهتر پروژه ها و مسئولیت های واگذار شده، شرکت اقدام به ارزش گذاری و اولویت بندی فعالیت های خود نموده است: 1. انجام فعاليت هاي با كيفيت بالا مطابق با استانداردهاي مرتبط در راستاي تحقق رضايت مشتري و بهبود مستمر 2. توجه به بهبود و توسعه و بسط منابع انساني و تخصصي در پروژه ها 3. ايجاد و حفظ ارتباط «برنده-برنده» و بادوام با مشتريان و ذي نفعان سازمان 4. مشاركت و تلاش در توسعه و ارتقاي زندگي انسان ها از راه ترويج فرهنگ، دانش و مهارت هاي مديريتي و كارآفريني 5. تعهد به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از نظرات و خواسته های مشتری 6. تعهد به رعایت قوانین و مقررات در ...

ادامه مطلب
اجرا شده

اجرا شده

عطیه حاتمی
در تاریخ 20 نوامبر 2019

استراتژی شرکت در انجام فعالیت های خود نیز به شرح زیر طبقه بندی شده است:1. ارتقاي قابليت رقابتي شركت جهت حضور در مناقصات متنوع و مختلف 2. استفاده حداكثر و بهينه از دانش، توانايي ها و تجارب ديگران با مشورت، مشاركت و همكاري و تعامل با ديگر مشاوران و نيز عضويت در انجمن هاي تخصصي داخلي و خارجي مرتبط 3. ارتقاي توانايي ها و قابليت هاي مديريت در شركت و بهبود منابع انساني شركت در راستاي نيازها 4. ارتقاء دانش طراحي و مهندسي و ساخت در شركت مطابق با نيازها و دانش روز 5. تشكيل گروه هاي حل مسأله در سازمان و ايجاد شبكه هاي همكاري درون سازماني و برون سازماني 6. افزايش امكان رقابت پذيري از طريق كاهش قيمت تمام ...

ادامه مطلب