انتقال سالن سنگ

انتقال سالن سنگ

عطیه حاتمی
در تاریخ 9 ژوئن 2021

انجام مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه انتقال سالن سنگ واحد 7 به واحد 9 مجتمع صنعتی سیمان تهران

ادامه مطلب
تجارب عملی، اجرایی و آموزشی مدیران

تجارب عملی، اجرایی و آموزشی مدیران

عطیه حاتمی
در تاریخ 18 دسامبر 2019

تجارب عملی، اجرايي و آموزشی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت به شرح ذیل می باشد: • تجارب مدیریتی - ریاست هیات مدیره شرکت سابیر - معاونت فنی و مهندسی شرکت سابیر - مدیریت امور قراردادها و صدور خدمات و نماینده مدیریت در کیفیت شرکت سابیر - مدیریت پروژه تصفیه خانه دوم کرج تصفیه خانه دوم کرج (EPC) - مدیریت امور فنی و مدیر پروژه سد پانزده خرداد - معاونت امور استان های سازمان جنگل ها - مدیریت اجرای سد وحدت (قشلاق) و تصفیه خانه سنندج - مدیریت اجرای پروژه آبرسانی رشت و سراوان - مدیریت اجرای تونل انحراف و جاده دسترسی سد شهید رجائی - مدیریت پروژه سد پانزده خرداد - مدیریت نظارت عالیه شهر جدید پرند - مدیریت اجرای 560 واحد مسکونی در شهر زاخو اقلیم کردستان عراق - مدیریت پروژه های اجرایی و ساختمانی شرکت ...

ادامه مطلب
تجارب علمی و اجرایی

تجارب علمی و اجرایی

عطیه حاتمی
در تاریخ 18 دسامبر 2019

تجارب عملي و اجرايي شرکت به شرح ذیل می باشد: - خدمات مشاوره مربوط به سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس - نظارت کارگاهی سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس - خدمات مشاوره مربوط به سالن های تولیدی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس - نظارت کارگاهی پروژه فونداسیون اسلاتر شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس - خدمات مهندسی، طراحی، نظارت عالیه و کیفی و آزمایشگاه تصفیه خانه ششم تهران - تهیه رویه ها و دستورالعمل های سیستم کنترل کیفیت پروژه سد کارون 4 - مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریاترانسفو شرق - مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریاترانسفو قدرت - نظارت ...

ادامه مطلب
درباره ما

درباره ما

عطیه حاتمی
در تاریخ 14 دسامبر 2019

داراي گواهي­نامه صلاحيت خدمات مشاوره از سازمان مديريت و برنامه­ ريزي كشور داراي گواهی­نامه مدیریت کیفیت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران عضویت در کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

ادامه مطلب
تصفیه خانه ششم تهران

تصفیه خانه ششم تهران

عطیه حاتمی
در تاریخ 9 دسامبر 2019

مطالعه، طراحی، محاسبه، تهیه گزارش ها و نقشه های مورد نیاز و دیگر خدمات مهندسی به انضمام نظارت عالیه و نظارت کیفی و آزمایشگاه تصفیه خانه ششم تهران

ادامه مطلب