سد کارون 4

سد کارون 4

عطیه حاتمی
در تاریخ 28 اکتبر 2019

تهیه رویه های اجرایی در زمینه های مختلف به منظور پیاده سازی سیستم کنترل کیفیت تهیه دستورالعمل های اجرایی مرتبط با رویه های فوق در پروژه سد کارون 4

ادامه مطلب
پل شهید قاسمی ایوانکی

پل شهید قاسمی ایوانکی

عطیه حاتمی
در تاریخ 28 اکتبر 2019

نقشه برداری پلان رقومی محل احداث پل شهید قاسمی ایوانکی با مقیاس 1:500 به روش مستقیم زمینی برداشت مناطق مورد لزوم جهت تهیه طرح هندسی و شیب بندی خیابان ها از پل موجود شهر تا پل احداثی محور تهران - مشهد

ادامه مطلب
مسکن مهر پاکدشت

مسکن مهر پاکدشت

عطیه حاتمی
در تاریخ 28 اکتبر 2019

خدمات نظارت کارگاهی پروژه آماده سازی اتحادیه مسکن مهر کارگران، کارکنان و بازنشستگان شهرستان پاکدشت

ادامه مطلب
سالن تریم پره توربین بادی

سالن تریم پره توربین بادی

عطیه حاتمی
در تاریخ 10 جولای 2019

نظارت کارگاهی سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی خدمات مشاوره مربوط به سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس

ادامه مطلب